XXII Ogólnopolski Konkurs Fotografii Dzieci i Młodzieży „Człowiek, Świat, Przyroda” Biennale Sztuki – kategoria I

GALERIA – KATEGORIA I