I Ogólnopolski Konkurs Malarski „Człowiek, Świat, Przyroda”

KATEGORIA I

KATEGORIA II